Sleutelmethodologieën (KEM's) voor missiegedreven innovatie

Juni 2020

Onderzoeksagenda - Onderdeel van de KIA Sleuteltechnologieën 2020-2023

Auteurs: Miguel Bruns Alonso, Mieke van der Bijl-Brouwer, Paul Hekkert, Caroline Hummels, Jos Kraal, Kees Krul, Geke Ludden, Tom van der Horst, Linda Rindertsma, Paul Rutten, Nynke Tromp.

Op initiatief van: Hans de Bruijn - TU Delft/NWO Marco Hekkert - Universiteit Utrecht Paul Hekkert - Topsector Creatieve Industrie Tom van der Horst - TNO Janneke van Kersen - NWO Nico van Meeteren - Topsector Life Sciences and Health

Last updated