10.2 Methodologische vraagstukken in de missies
In alle missies en in elk van de vier missie-KIAā€™s en de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen zijn vele links en vragen naar methoden te ontdekken. Daarbij kunnen in principe methoden uit alle acht de KEM-categorieĆ«n relevant zijn voor elke missie en elk missiethema. Dat heeft te maken met het karakter van de missies: ze gaan over transities van systemen (systeemverandering) waarbij bijvoorbeeld het bijeenbrengen en oplijnen van vele stakeholders (participatie en co-creatie) en het grip krijgen op effecten van interventies om de transities te bewerkstelligen (monitoring en effectmeting) altijd een rol zullen spelen.
Toch zien we ook dat er per thema een aantal categorieĆ«n veel aandacht krijgen. Om handvaten te bieden voor het prioriteren van methodologische vraagstukken in de programmering binnen de missiethemaā€™s, is in onderstaande tabel per missiethema aangegeven welke KEM-categorie(Ć«n) het meest relevant lijken voor het bereiken van de missiedoelstellingen. Het betreft een generieke eerste inventarisatie; een voorzet op thema-niveau die in overleg met de betrokkenen en in de gremia rond de KIAā€™s verder uitgewerkt kan worden op het niveau van MJPā€™s/MMIPā€™s en onderzoeksvragen.
Tabel 1: Inventarisatie van de meest relevante KEM-categorieƫn bij ieder missiethema
Export as PDF
Copy link